Mag ik een beschikbare of niet beschikbare titel kopiëren?

Behalve de wettelijke uitzonderingen, mogen de producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enidge vorm of op enige wijze, nog mogen de producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enidge vorm of enige wijze (zoals maar niet alleen beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbenden of PLANTYN

Elke verhuring of uitlening van het verkochte product zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PLANTYN is verboden. PLANTYN zal slecht toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de koper aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor informatieve, educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant het product verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van PLANTYN is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 250 euro verschuldigd per inbreuk. Daarnaast behoudt PLANTYN een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Mag ik een beschikbare of niet beschikbare titel kopiëren?
Heeft dit antwoord u geholpen?